Effektivt och enkelt genererade leads av högsta kvalitet

Leads av hög kvalitet till nuvarande och potentiella kunder är en grundpelare för många företag. Med enkel och kostnadseffektiv leadsgenerering skapas förutsättningar för god marknadsföring och effektiv försäljning.

Effektiv mätning av kundupplevelse

Att kunna mäta er verksamhets kundnöjdhet samt att kunna samla in och använda data kopplad till denna kundupplevelse hjälper ditt företag i alla aspekter av er kundsamverkan. Vi tillhandahåller funktionella lösningar för kundundersökningar som en nyckelfärdig tjänst.

Samla in kontaktuppgifter (leads) vid evenemang och mässor

Strömlinjeforma kontaktinsamling (leads) vid mässor och evenemang. Våra leadsmaskiner hjälper dig att få ut mesta möjliga av din investering.

Mätning av kundupplevelse

När du mäter kundnöjdhet effektivt är det lättare att utveckla era tjänster i rätt riktning.

Våra leadsmaskiner

Våra leadsmaskiner är det mest effektiva verktyget för att hantera kundundersökningar, enkäter och för att samla in feedback från era kunder.

Ja!

Jag vill gärna få mer information om era leadsmaskiner och färdiga paket för mässor och events. Ring: 0730-703695
Meny