AktuellLeads genererade

Hur vår kund genererade över 10 000 leads från Resemässan

  1. Hem
  2. Aktuell
  3. Hur vår kund genererade över 10 000 leads från Resemässan

Hur vår kund genererade över 10 000 leads från Resemässan

Har ert företag ställt ut på en branschmässa, konferens eller liknande evenemang?
För många företag är en utställningsmonter på mässor en bra affär, även om monterplatsen i sig ofta är kostsam.

Även om eventuell handel på plats inte alltid kan möta investerad tid och pengar så leder det i de flesta fall till vidare kundengagemang och ökad försäljning på sikt.

I regel kan man inte innan ta ställning till utfallet av en monterplats på mässa eller event, men givet är att det tar både tid, personalengagemang och resurser i anspråk. Vilket i sin tur minskar produktivitet och effektivitet i det dagliga arbetet vilket är applicerbart både en tid innan mässan, under och någon vecka efter.

Därför anser vi att det är mycket viktigt att noga överväga hur man kan optimera sitt deltagande och få så mycket med sig av sin investering som möjligt.

10 000 leads insamlade under en mässa. Hur är det möjligt?

Vi tänkte att vi skulle dela med oss av ett kunduppdrag där vi hjälpte vår kund att effektivisera sina insatser gällande insamling av kunduppgifter.

Normalt vid evenemang och mässor samlas leads in genom olika tävlingar, där man får en chans att vinna ett större pris. Det är fortfarande inte ovanligt att kunden registrerar sina uppgifter för deltagande i tävlingen via papper och penna på utskrivna blanketter. Varpå företaget sedan i steg två registrerar dessa i ett digitalt CRM-system (i bästa fall) eller samlar dem på hög för att gå igenom manuellt.

I det här fallet försåg vi vår kund med sex (6) av våra självutvecklade, automatiserade leadsmaskiner att ställa på sin monterplats.

Det innebar i praktiken att vår kund fick ett naturligt kundengagemang till sin monter via direktvinster som lottades ut på plats, alla kunduppgifter samlades upp digitalt och automatiskt utan att binda upp dyrbara personalresurser. Eftersom kunduppgifterna finns digitalt är de redo att importeras till ett CRM utan ytterligare insats.

  1. Kunden kunde fokusera på det som var viktigt: att hjälpa sina mässbesökare och potentiella kunder med 100% uppmärksamhet
  2. Kunden fick naturligt besök till sin monter utan ytterligare ansträngning eller insats, vilket får en mycket god inverkan på besökarnas upplevda första intryck
  3. Kunden fick tusentals och återigen tusentals nya prenumeranter på sitt nyhetsbrev via våra leadsmaskiner utan det tidigare besväret med att samla in dem manuellt, en och en.

Utan leadsmaskinerna hade vår monter varit mer eller mindre tom eftersom vi hade en så dålig placering. Nu blev det istället precis den marknadsplats vi hade önskat, med kunder som naturligt sökte upp oss och därtill tusentals nya prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Vi är mer än nöjda!

Med andra ord, på den här mässan skulle vår kund normalt haft stora utmaningar att möta sitt önskade utfall, men via våra insatser med Leadsmaskiner blev utfallet mycket gott och överlag ett mycket väl investerat deltagande.

Även om evenemang och mässor kräver en större investering kan optimering av traditionella metoder skapa många goda försäljningsmöjligheter.

Ja!

Jag vill gärna få mer information om era leads maskiner och färdiga paket för mässor och event. Ring: 0730-703695
Meny