Leads genererade

Attrahera kunder på mässa och event – Undvik kostsamma misstag

  1. Hem
  2. Leads genererade
  3. Attrahera kunder på mässa och event – Undvik kostsamma misstag

Attrahera kunder på mässor och events – Undvik kostsamma misstag

Att samla in kontaktuppgifter till kunder på mässor och events bör alltid ske på ett genomtänkt sätt.
Att ställa ut på en mässa eller medverka under ett evenemang kräver investeringar i form av både tid och pengar för ditt företag.

Därför är det av yttersta vikt att optimera deltagandet och planera mässaktiviteter så att utkomsten blir så bra som möjligt.

Att köpa leads genererade online har sina utmaningar, främst när det kommer till kvalitet, både för B2C och B2B. När leads samlas in på en mässa eller ett event så är de av betydligt högre kvalitet.

Detta beror bland annat på att konsumenterna som besöker en mässan eller eventet enligt studier har ett riktat intresse och i regel en stabil och medel till god ekonomi.

Effektiv leadsanskaffning

Vi har genererat tusentals leads till våra kunder vid enskilda evenemang och mässor, samtidigt som vi frigör stora delar av personalresurserna på plats som istället helhjärtat kan fokusera på potentiella kunder.
När vi tar hand om er leadsgenerering med tillhörande mässaktiviteter blir era evenemang och ert mässdeltagande mer effektivt. Samtidigt kan du vara säker på att den tid och den investering ni gör kommer att leverera en mycket god avkastning.

liidien hankinta

Utmaningen med att samla in leads vid enskilda mindre evenemang eller större mässor är vanligtvis att det är ineffektivt och tar mycket tid i anspråk.
Det beror på att bara en bråkdel av de potentiella kunderna som passerar er under en mässa stannar till och tar sig tid att prata med personalen på plats. Er personal på plats kan inte motsvara den tid det krävs att prata med en så stor mängd besökare som rör sig på ett event.
Vid mindre evenemang är konsumenterna alltför vana att undvika evenemangspersonal och företaget når endast de som ursprungligen var intresserade av ditt företags produkter eller tjänster.

Genom att använda leadsmaskiner som både attraherar besökare och på ett tidseffektivt och digitalt sätt samlar ni in era leads förbättras er genomslagskraft betydligt.

Vilket hjälper er att nå er specifika målgrupp på ett konkret och effektivt genom skräddarsydda lösningar som gör att ni både når önskade volymer av potentiella kunder och säkerställer hög kvalitet.

Outsourcad leadsanskaffning för evenemang

Med våra leadsmaskiner kan du lägga ut uppgiften att samla in kontaktuppgifter genom att fokusera på det mest väsentliga: bästa möjliga service för dina mässbesökare tillika potentiella kunder. Vi samlar inte leads till er så att ni kan fokusera på service och försäljning istället. Dessutom får du dina leads direkt i önskat digitalt format.

liidihankinta-liidimasiina

Under åren har vi hjälpt många större och mindre företag att hitta nya kunder genom leadsanskaffning. Vi gör också digitala och användarvänliga undersökningar kring kundnöjdhet med samma goda utfall.

Genom att ta reda på så mycket som möjligt vad dina kunder tycker och tänker om er tjänst kommer ni att möjliggöra affärsutveckling i rätt riktning.

Dagens konkurrensfördelar skapas genom att öka medvetenhet och engagemang. Vi ser till att er investering blir lönsam både gällande tid och pengar.

Tillsammans säkerställer vi att en större andel av mässbesökare når er monter och registrerar sina kontaktuppgifter så väl som om önskat sina åsikter och tankar kring ert varumärke, produkt eller tjänst.
De ekonomiskt positiva effekterna av ovan kommer bli tydligt märkbara inte bara direkt utan även under en lång tid efter ett evenemang.

Ja!

Jag vill gärna få mer information om era leads maskiner och färdiga paket för mässor och event. Ring: 0730-703695
Meny