Laadukkaita liidejä helpommin

Laadukkaat liidit ovat jokaisen liiketoiminnan elinehto. Kun liidien kerääminen onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti, saadaan myös myyntiin ja markkinointiin tehokkuutta.

Mikäli yrityksesi käy messuilla tai muissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa suurelle yleisölle, on näiden tapahtumien aikana erittäin järkevää kerätä asiakaskontakteja ja/tai mitata asiakaskokemuksia. Tapahtumat ovat sekä rahallisesti että ajallisesti vaativia investointeja, joissa me autamme teitä pääsemään tavoitteisiinne helpommin ja kustannustehokkaammin. Autamme teitä tarvittaessa myös sitouttamaan potentiaalisia asiakkaitanne omissa liiketiloissanne.

Liidien keräys tapahtumissa
Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakaskokemusten mittaamista tehokkaammin

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä siihen liittyvän datan kerääminen ja hyödyntäminen auttaa yritystäsi liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Me tarjoamme sinulle toimivia ratkaisuja avaimet käteen –palveluna.

Palvelumuotoilu on tämän päivän trendisana. Sen taustalla kytee kuitenkin merkittävä ajatus siitä, että varmistaakseen kilpailukykynsä ja toimintamahdollisuutensa yritysten täytyy kehittää tuotteitaan ja palveluitaan jatkuvasti. Monelta osin tätä jatkuvaa kehittämistä täytyy tehdä asiakaskokemusten parantamiseksi. Kun tiedät, kuinka asiakkaasi kokevat palvelusi tällä hetkellä, helpottuu asiakaslähtöinen palvelun kehittäminen huomattavasti.

Me autamme teitä keräämään järkevää asiakasdataa, josta on aitoa hyötyä yrityksenne toiminnalle. Jo lähtökohtaisesti, kun asiakasta kuunnellaan, ollaan menestyksen polulla.

Kyllä!

Haluan lisätietoja liidimasinasta. Soita: 020 7129 797
Valikko