Liidihankinta

Liidien hankinta tapahtumissa – Vältä kalliit virheet

  1. Etusivu
  2. Liidihankinta
  3. Liidien hankinta tapahtumissa – Vältä kalliit virheet

Liidien hankinta tapahtumissa – Vältä kalliit virheet

Liidien hankinta tapahtumissa – niinkuin yleensäkin – on syytä tehdä järkevästi. Tapahtumat ovat yrityksille yleensä sekä taloudellisesti että ajallisesti vaativia investointeja, jotka useimmiten aiheuttavat paineita myös tavallisen liiketoiminta-arjen resursointiin. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että tapahtumainvestoinnit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Siinä missä internetissä tapahtuvassa liidien hankinnassa on sekä kuluttajapuolella että B2B-puolella omat haasteensa (muun muassa laatu), ovat tapahtumissa kerätyt liidit yleisesti ottaen huomattavasti laadukkaampia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tutkimusten mukaan tapahtumissa käy taloudellisesti vakavaraisempia kuluttajia.

Tehokasta liidien hankintaa

Parhaimmillaan olemme onnistuneet hankkimaan asiakkaillemme tuhansittain liidejä yksittäisissä tapahtumissa vapauttaen samalla heidän resurssejaan potentiaalisista asiakkaistaan huolehtimiseen. Kun Liidimasiina hoitaa liidihankinnan puolestanne, tehostatte omaa toimintaanne tapahtumissa. Samalla voitte olla varmoja siitä, että tapahtumiin satsaamanne aika ja raha palautuvat teille takaisin moninkertaisina.

liidien hankinta

Haasteena yksittäisissä pientapahtumissa tai suuremmilla messuilla liidejä hankittaessa on yleensä se, että se ei ole tehokasta. Tämä johtuu siitä, että suurissa tapahtumissa ehditään aidosti auttaa vain murto-osaa potentiaalisista asiakkaista, jotka kulkevat messuosaston ohitse.

Pienemmissä tapahtumissa kuluttajat väistelevät jo liiankin tottuneesti tapahtumahenkilökuntaa, jolloin tavoitetaan vain ne henkilöt, jotka jo alunperinkin olivat kiinnostuneita yrityksenne tuotteista ja/tai palveluista. Kun Liidimasiina auttaa liidien hankinnassa, tehostuu tämä prosessi huomattavasti, jolloin tavoitatte kohderyhmänne tehokkaammin ja voitte varmistaa sen, että saatte tapahtumainvestointinne kannattaviksi.

Ulkoistettu liidien hankinta tapahtumissa

Liidimasiinan avulla voitte ulkoistaa liidien hankinnan tapahtumissa keskittyen itse oleelliseen: potentiaalisten asiakkaidenne mahdollisimman hyvään palveluun. Kun Liidimasiina hoitaa liidihankinnan puolestanne, oma aikanne vapautuu palveluun ja myyntiin. Lisäksi saatte liidinne suoraan sähköisessä muodossa.

liidihankinta-liidimasiina

Vuosien varrella olemme auttaneet lukuisia suurempia ja pienempiä yrityksiä löytämään uusia asiakkaita tehokkaan liidien hankinnan avulla. Teemme myös asiakastyytyväisyysmittauksia, yhtä tehokkaasti. Kun tiedätte mahdollisimman laajasti, mitä mieltä asiakkaanne ovat palvelustanne, pystytte ketterästi kehittämään palveluanne oikeaan suuntaan.

Tämän päivän kilpailuedut luodaan tehostamalla omia toimia. Me varmistamme, että tapahtumainvestointinne muuttuvat kannattaviksi sekä ajallisesti että rahallisesti. Kun pidämme yhdessä huolen siitä, että tapahtumakävijät muuttuvat teille relevanteiksi uutiskirjeen vastaanottajiksi ja/tai myynnin prospekteiksi, niin tapahtumien taloudellisesti positiiviset vaikutukset tulevat näkymään yrityksenne kassassa vielä pitkään tapahtuman jälkeenkin.

Kyllä!

Haluan lisätietoja liidimasinasta. Soita: 020 7129 797
Valikko